Αρχική σελίδα

Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ

Ζαχαρούλα Κυριακοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

Αχιλλέας Φ. Τσιρούκης

Αναπληρωτής Καθηγητής - Πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

Ευθύμιος Προβίδας

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου

Επίκουρος Καθηγητής
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΦΛΙΑ

Επίκουρος Καθηγήτρια
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

Αναστασόπουλος Ηλίας

Καθηγητής
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

Δημήτρης Κ. Παπαναστασίου

Επίκουρος Καθηγητής
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

Βασιλική Καπράλου

Λέκτορας
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

Ευαγγελία Σ. Παπαδοπούλου

Επίκουρος Καθηγήτρια
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

Ιωάννης Παρασίδης

Καθηγητής
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

Κακάβας Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

Γεώργιος Παπαπολυμέρου

Καθηγητής
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

Δωροθέα Σ. Κασιτεροπούλου

Επίκουρος Καθηγήτρια
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΦΙΛ